Gesprekswijzer Samen beslissen

Op de geheugenpoli zijn diverse mogelijkheden voor diagnostische testen. Daarom moeten er beslissingen worden genomen over diagnostisch testen.

Over

  • Het besluit om wel of om niet te testen.
  • Welke diagnostische tests worden ingezet.

Het uitgangspunt hierbij is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de richtlijnen voor diagnostiek naar dementie. Deze richtlijnen vindt u hier. Het is ook belangrijk om de patiënt te informeren over diagnostisch testen en/of te betrekken in de besluitvorming rondom diagnostisch testen. Hieronder vindt u enkele handvatten voor het gesprek met de patiënt over diagnostisch testen op de geheugenpoli.

  1. Agenderen dat een beslissing moet worden genomen over diagnostisch testen en dat er meerdere opties zijn, waarbij de keuze in meer of mindere mate afhankelijk is van de wensen van de patiënt.

    Voorbeeld: ‘Het doel is dat we (samen) besluiten welk diagnostische testen we het beste kunnen doen.’