Topic Lijst

In deze topic lijst vindt u een overzicht van onderwerpen die belangrijk zijn om te bespreken in het consult met patiënten en naasten, voor en na diagnostisch onderzoek. De lijst omvat 17 onderwerpen, verdeeld over 4 categorieën, die door zorgprofessionals, patiënten en naasten het meest belangrijk werden geacht.

Achtergrondinformatie over de topic lijst vindt u hier: Publicaties